Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

  • SPR:n nuorten kaveritoiminnan uudet hankkeet, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Satu Vainio, SPR Lapin piiri

  • K-0 -toiminnan esittely, K-0 koordinaattori, Mari Riekkinen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.