Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Kristian Halvarin ja varalle Saika Hasnatin .

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.4.2021.

Pöytäkirja julkaistaan 22.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.