Nuorisovaltuusto, kokous 21.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 LISÄPYKÄLÄ: Eroaminen nuorisovaltuustosta/Kunnari (lisäpykälä)

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Emilia Kunnari on ilmoittanut 14.8.2020 päivätyllä ilmoituksella eroavansa nuorisovaltuustosta. Emilia on toiminut nuorisovaltuuston edustajana LaNuPo-ryhmässä, varaedustajana elinvoimalautakunnassa sekä edustajana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisjaostossa.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 23 § mukaan poisjääneen paikalle siirtyy yleisvarajäsenten kiintiöstä ensimmäinen ja jatkossa yleisvarajäseneksi nousee koulujen kiintiöiden mukaisesti listalta seuraava. Mikäli kouluista ei ole ollut enempää ehdokkaita, varajäsenen paikka jää avoimeksi seuraaviin vaaleihin asti.

Mikäli nuorisovaltuuston puheenjohtaja eroaa, järjestetään uudet vaalit puheenjohtajistosta heti seuraavassa kokouksessa eroilmoituksen jälkeen.

Mikäli eroava nuorisovaltuuston jäsen on ollut lautakunnan tai vastaavan tai muun toimielimen edustaja, hänen varajäsenestään tulee varsinainen edustaja ja varajäsenestä pidetään uusi vaali.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto

  • myöntää Emilia Kunnarille eron nuorisovaltuuston jäsenyydestä 21.8.2020 alkaen ja vahvistaa nuorisovaltuuston jäseneksi yleisvarajäsenen paikalta Jere Polvelan
  • vahvistaa Jemina Jylhän Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän jäseneksi ja valitsee hänelle varajäsenen
  • vahvistaa Taru Tenhusen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisjaoston varsinaiseksi edustajaksi ja valitsee varaedustajan
  • valitsee elinvoimalautakunnan varaedustajan

Päätös

Nuorisovaltuusto

  • myönsi Emilia Kunnarille eron nuorisovaltuuston jäsenyydestä 21.8.2020 alkaen ja vahvisti nuorisovaltuuston jäseneksi yleisvarajäsenen paikalta Jere Polvelan
  • vahvisti Jemina Jylhän Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjausryhmän jäseneksi ja valitsi hänen varajäseneksi Samu Nukarisen
  • vahvisti Taru Tenhusen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisjaoston varsinaiseksi edustajaksi ja valitsi varaedustajaksi Aada Oinaan
  • valitsi elinvoimalautakunnan varaedustajaksi Miikka Pihlajan

Tiedoksi

Jere Polvela, Jemina Jylhä, Taru Tenhunen, Tero Rautio, Nea Mustonen, Airi Mattanen, valitut varajäsenet