Nuorisovaltuusto, kokous 21.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Nuorisohallituksen- ja valtuuston kokoukset syksyllä 2020

ROIDno-2017-479

Perustelut

Kokousmenettely - Nuorisovaltuuston toimintasääntö 4. luku § 15

Kokousaika ja -paikka
Nuorisovaltuuston esittelijä tai puheenjohtaja päättävät valtuuston kokousajat ja -paikan. Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti 4-5 kertaa vuodessa ja kokoukset pidetään koulupäivän aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallituksen kokoukset pidetään torstaina 22.10. ja tiistaina 8.12. klo 9.00, Viirinkankaantie 1 tai sähköinen kokous.

Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään tiistaina 17.11. klo 9.00, Viirinkankaantie 1 tai sähköinen kokous.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut, ohjaavat opettajat