Nuorisovaltuusto, kokous 21.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Nuorisovaltuustovaalit 2020 ohjeistus

ROIDno-2018-1076

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustovaalien 2020 aikataulu ja ohjeistus on tarpeellista päivittää. Aiemmin käsiteltyyn asiaan tehdään jatkotyöstö nuorisovaltuuston kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto käsittelee vaaliohjeistuksen ja vaalien aikataulun ja valmistelee niihin mahdolliset muutokset kokouksessa. 

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisovaltuusto päätti, että vaalikäyttäytymisestä tehdään erillinen ohjeistus. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, ohjaavat opettajat, rehtorit