Nuorisovaltuusto, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Nuorisovaltuuston haaste kiusaamisen vastaisen kampanjan käynnistämiseksi

ROIDno-2020-3257

Valmistelija

  • Mari Riekkinen, K-0-koordinaattori

Perustelut

Rovaniemen Nuorisovaltuusto haastaa kaupunkilaiset mukaan kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan-kampanjaan.

Nuorisovaltuusto käynnistää Rovaniemen kaupungissa lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan-kampanjan ja julistaa kaupungin kiusaamisesta vapaaksi alueeksi. Kampanjan avulla halutaan lisätä tietoutta kiusaamisesta ja osallistaa kaupunkilaiset puuttumaan yhdessä kiusaamiseen. 

Lasten ja nuorten välinen kiusaaminen ja häirintä ovat olleet viime aikoina toistuvasti esillä julkisuudessa sekä paikallisissa keskusteluissa. Myös Rovaniemen kaupungissa kannetaan huolta lasten ja nuorten välillä tapahtuvasta kiusaamisesta.

Me, Rovaniemen kaupungin nuorisovaltuusto, tahdomme olla mukana rakentamassa kaupunkiin turvallista, toisia kunnioittavaa ja välittävää kulttuuria, jotta kenenkään lapsen ja nuoren ei tarvitsisi joutua kiusatuksi eikä yksikään ristiriitatilanne jäisi selvittämättä. Haluamme käynnistää kaupungissa kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan -kampanjan ja kutsua kaikki kaupungin asukkaat mukaan puuttumaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista. Kampanjan avulla kaupunkilaiset osallistetaan yhdessä julistamaan julkiset ja yksityiset toimitilat ja alueet kiusaamisesta vapaiksi alueiksi.

Rovaniemen kaupungissa on käytössä monenlaisia kiusaamiseen puuttuvia ja ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ja menetelmiä. Kampanjan avulla halutaan lisätä kaupunkilaisten tietoutta lasten ja nuorten välisestä kiusaamisesta sekä esitellä käytössä olevia kiusaamisen puuttumisen malleja ja ennaltaehkäisyn toimia varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä.

Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäiseminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen kasvuympäristön edistämiseksi tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia. Lähde yhdessä meidän mukaan kampanjaan ja haasta myös lähipiirisi mukaan, koska #meilläpuututaan!

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto keskustelee kiusaamisen vastaisen kampanjan käynnistämisestä ja haastaa kaikki kaupunkilaiset osallistumaan kampanjaan sekä puuttumaan ja ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten välisiä kiusaamistapauksia.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut