Nuorisovaltuusto, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Nuorisovaltuuston kokoonpanon täydentäminen 2021

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulupalveluverkon uudistuksen vuoksi Ylikylän koulussa aloittaa yläkoulun puoli 2021 syksyllä ja nuorisovaltuustoon tulee valita heidän edustajansa. Koululla on pidetty nuorisovaltuustovaalit 20.8.2021. Nuorisovaltuuston kokoonpanoa täydennetään kahdella varsinaisella jäsenellä päätöksen (nuorisovaltuusto 14.5.2020 § 13) mukaisesti. Nuorisovaltuustoon valittiin jäseniksi Silva Sarpola ja Okko Selin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto vahvistaa, että nuorisovaltuuston kokoonpanoa täydennetään kahdella varsinaisella jäsenellä; Silva Sarpola ja Okko Selin Ylikylän koulusta.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valitut, Ylikylän koulun rehtori, Katriina Sarjas, Kristiina Ruotsala, luottamushenkilörekisteri