Nuorisovaltuusto, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Saika Hasnatin ja varalle Lumi Honkalan.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.9.2021.

Pöytäkirja julkaistaan 3.9.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.