Nuorisovaltuusto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 "Eurooppa olemme me" -kansalaiskiertue

ROIDno-2018-2654

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtioneuvosto järjestää "Eurooppa olemme me" -kansalaiskiertueen, jonka päätapahtuma on Oulussa 30.11.2021. Tapahtuman tarkoituksena on koota Barentsin alueen nuoria yhteen ja kerätä nuorten näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta. Tapahtuman kielenä on englanti.

Tapahtumaan liittyy oleellisena osana keskustelutilaisuus, joka järjestetään Erätauko-menetelmää käyttäen viimeistään 8.11.2021 mennessä ilmoittautuneilla tahoilla. Nuorisovaltuusto on päättänyt olla mukana keskustelussa sekä lähettää edustajansa Oulun tapahtumaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa 30.11. Oulussa pidettävään kansalaiskiertueen tapahtumaan.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi Oulussa pidettävän kansalaiskiertueen edustajaksi Miko Stormanin.

Tiedoksi

Valittu edustaja