Nuorisovaltuusto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Nuorisohallituksen ja -valtuuston kokoukset keväällä 2022

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokousmenettely - Nuorisovaltuuston toimintasääntö 4. luku § 15

Kokousaika ja -paikka
Nuorisovaltuuston esittelijä tai puheenjohtaja päättävät valtuuston kokousajat ja -paikan. Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti 4-5 kertaa vuodessa ja kokoukset pidetään koulupäivän aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallituksen kokoukset pidetään keskiviikkoisin 16.3. ja 18.5. klo 9.00, kaupunginhallituksen kokoushuone, Kairatie 75.

Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään torstaina 20.1. ja tiistaina 19.4. klo 9.00, Auditorio, Kairatie 75.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ohjaavat opettajat