Nuorisovaltuusto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Lumi Honkala ja varalle Santeri Illikainen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.11.2021.

Pöytäkirja julkaistaan 9.11.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti esityksen mukaisesti.