Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa esittelijänä toimii palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Erkki Virtanen sekä viranhaltijoista palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, hallintopäällikkö Risto Varis, hallintosuunnittelija Marika Ylipieti sekä hallintosihteeri Nea Mustonen.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset jäsenet Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Mikko Lindroos, Asko Peuraniemi, Arto Köngäs, Pirita Nenonen,  Riitta-Maija Hokkanen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg sekä kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen sekä viranhaltijoista hallintoylilääkäri Paula Reponen, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäällikkö Mirja Kangas ja kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Perusturvalautakunta päätti, että asia (§155) käsitellään pykälän §154:n  jälkeen.

Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi muutetun työjärjestyksen.