Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Arto Könkään ja varalle Asko Peuraniemen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.