Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021

ROIDno-2020-3815

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk  
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk 

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, toimistosihteerit, sovellusasiantuntijat