Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perhe- ja sosiaalipalveluihin

ROIDno-2020-3702

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus  (4.11.2020§ 374) ja kaupunginvaltuusto (16.11.2020 § 91)  ovat käsitelleet kokouksissaan  talousarviota vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023. Käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto on päättänyt lisätä tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaan yhden työntekjän henkilöstöresurssin lisäykseen kohdentuvan määrärahan 50.000 €. 

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan vahvistamiseen esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2021 alkaen. Viran ensimmäisenä sijoituspaikkana on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2017)  7§ mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa sosiaalityöntekijän viran perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelle  1.1.2021 alkaen. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

lastensuojelun palveluesimies, sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija