Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/ Delegointipäätös/ viranhaltijapäätös 4.11.2020:  § 225 Henkilöstöasioiden delegointi sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialalla

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/ Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 20.11.2020: §236 Henkilöstöasioiden delegointi sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialalla/ HS 61§ ja 65§

 

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48390020, 25.11.2020
§ 18 Palveluesimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen/41790003, 03.12.2020
§ 19 Palveluesimiehen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen/26180001, 03.12.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 135 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493194, 17.11.2020
§ 136 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493030, 17.11.2020
§ 137 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493043, 17.11.2020
§ 138 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493098, 17.11.2020
§ 139 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493079, 17.11.2020
§ 140 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/71858014, 17.11.2020
§ 141 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493076, 17.11.2020
§ 142 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493195, 17.11.2020
§ 143 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405044, 17.11.2020
§ 144 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493025, 17.11.2020
§ 145 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493166, 17.11.2020
§ 149 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121001, 26.11.2020
§ 154 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Sairaalapalvelut, 01.12.2020
§ 155 Metsätähti 2:n henkilöstön siirtäminen Ikäihmisten palvelualueella, 01.12.2020
§ 156 Toimintaterapeutin toimen täyttäminen/54410003, 02.12.2020
§ 157 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/25410050, 02.12.2020
§ 158 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/12600027, 02.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 150 Tutkimuslupa opinnäytetyölle / Tehosa-yksikön saattohoito-osaaminen, 26.11.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 70 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Validia Oy, 18.11.2020
§ 71 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Kehitysvammaisten palvelusäätiö / Ryhmälomitus, 18.11.2020
§ 72 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / Attendo Oy / Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, 18.11.2020
§ 76 Hinnantarkistus vuodelle 2021 / ODL Hoivapalvelut Oy / Oulun Koivula Oy, 26.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390067, 26.11.2020
§ 78 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390065, 26.11.2020
§ 79 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48390039, 01.12.2020
§ 80 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48390036, 01.12.2020
§ 81 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/22820002, 01.12.2020
§ 82 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/36660030, 01.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 69 Tutkimuslupa / Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työhyvinvointi lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa / Lapin yliopisto, 18.11.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 56 Tähystyslähetekäsittelyn hankinta, Paros Finland Oy / Jouko Isolauri, 01.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Vastaavan hoitajan sijaisuus / Pikapoli ja Rinteenkulman terveysasema, 19.11.2020
§ 55 Vastaavan hoitajan sijaisuus  vakanssinumero 52975024/ Urheilukadun terveysasema, 20.11.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Muu päätös:
§ 237 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelualueiden organisaatiomuutokset 1.1.2021 alkaen, 26.11.2020
§ 238 Päivitetyn pandemian valmiussuunnitelman hyväksyminen, 02.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.