Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Suun terveydenhuollon tilaratkaisut/ terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

2. Kevätportti/ perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

3. Hyvää elämää ikääntyneenä 2025  -suunnitelman valmistelutilanne/ ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

4. Tulva- ja koronatilanne

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

     - talousarvioseminaarin ajankohdan sopiminen elo-syyskuulle   

    - Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 17.-18.9.2020 Hetassa
    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Kaisa Kuusela kertoi suun terveydenhuollon tilaratkaisuista.

2. Mirja Kangas kertoi Kevätportin tilannekatsauksen. Kevätportin seurantaryhmä kokoontuu elo-syyskuussa. Tapaamisen järjestää palvelualuepäällikkö Mirja Kangas. Tapaamiseen kutsutaan seurantaryhmä, palvelualuepäällikkö ja rovaniemeläisten asukkaiden edustajat.

3. Johanna Lohtander kertoi Hyvää elämää ikääntyneenä 2025- suunnitelman valmistelutilanteesta.

4. Antti Lassila kertoi tulvatilanteesta ja Paula Reponen koronatilanteesta. 

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus:

     - sote-uudistus esittely

     - talousarvioseminaari pidetään 9.9.2020 klo 11-15

     - Sosiaali-ja terveysturvan syyspäiville voivat lautakunnan jäsenet ilmoittautua elokuun loppuun mennessä perusturvalautakunnan sihteerille

Matti Henttunen liittyi kohdan 3. käsittelyn aikana klo 15:40.

 Arto Köngäs liittyi kohdan 3. käsittelyn aikana klo 15:55.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:55-17:05.

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.