Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös Asiavirheen korjaaminen ja päätös koskien sosiaalihuoltolain mukaisen päihdetyön järjestämistä Rovaniemen kaupungissa

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan nimen muutos ja toimipaikkojen nimenmuutokset/ Botnia Scan Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Auron Fysio Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Auron Fysio Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset ja ajoneuvojen muutokset/ Suomen Rokotepalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus/ Nightingale Health Oy

Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 12/2020: § 216 Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelma koronakriisin hallinnasta

Rovaniemen kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta 13/2020: §238 Toimielinten kokoukset 1.6.2020 alkaen

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 5/2020: Covid-19- pandemiaan liittyvät työstä poissaolo-, karanteeni- ja eristämispäätökset

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen ote pöytäkirjasta 9.6.2020 § 98: Päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto Rovaniemen

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään perusturvan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.