Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki/ Toimialajohtaja Sivistys-ja hyvinvointipalvelut/ Henkilöstöpäätös/ viranhaltijapäätös 23.3.2020: § 66 Palveluesimiesten varahenkilöiden tehtäväpalkan määrittäminen 

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 89 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490158, 26.05.2020
§ 90 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490157, 26.05.2020

Palvelualuepäällikkö Lapsiperheiden palvelut
§ 4 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/48337015, 20.02.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 11 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Perhesosiaalityö, 19.05.2020
§ 12 Palveluesimieen varahenkilön määrääminen/Perheoikeudelliset palvelut, 22.05.2020
§ 13 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975042, 22.05.2020
§ 15 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Vammaissosiaalityö, 22.05.2020
§ 16 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen/Perheneuvola, 22.05.2020
§ 17 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390057, 27.05.2020
§ 19 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390044, 01.06.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 23 Henkilöstön vuokraus Smile Doctors oy / terveyskeskuslääkäri, 03.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Toimintaterapeutin toimen täyttämättä jättäminen/54410007, 25.05.2020
§ 24 Fysioterapeutin toimen täyttäminen 10895005, 03.06.2020
§ 25 Fysioterapeutin toimen täyttäminen 10895016, 03.06.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 21 Tutkimuslupa opinnäytetyölle / Terveydenhuollon palvelut, 25.05.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 115 Passiivisen valvontajärjestelmän hankinta, 29.05.2020
§ 120 Henkilöstön vuokraus Smile Doctors Oy / terveyskeskuslääkärit, 29.05.2020
§ 121 Henkilöstön vuokraus Mehiläinen / Suun terveydenhuolto, 29.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 111 Ohjaajan toimen vakinainen täyttölupa/36660009, 18.05.2020
§ 117 Ikäihmisten palvelujen virkavaalin vahvistaminen/48390040, 29.05.2020
§ 119 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen virkavaalin vahvistaminen/48390009, 48390043, 48390069, 36660023, 29.05.2020
§ 129 Avovastaanoton ylilääkärin varahenkilön määrääminen, 05.06.2020
§ 131 Puheterapeutin toimen vakituinen täyttölupa/42590002, 05.06.2020
§ 132 Puheterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/23518003, 05.06.2020
§ 135 Olennainen muutos tehtävässä/29360001, 05.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Marjo Rundgren, marjo.rundgren@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.