Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asiakaskyselyn raportti/ Ikäihmisten palvelualue

ROIDno-2020-3846

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 yhtenä laadullisena tavoitteena oli asiakaspalautteen kerääminen ja asiakaskokemuksen seuraaminen. 

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueella toteutettiin asiakaskysely marraskuun 2020 alussa.
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueen palveluista. Kysely toteutettiin kaikilla vastuualueilla; ikäosaamiskeskus, kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja sairaalatoiminta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 530 asiakasta ja vastausprosentti oli 50 %. Kaikkien kysymysten keskiarvoksi saatiin yhteensä 1,8 (asteikolla  0 - 2 ). Luku kertoo, että ikäihmisten palvelualueella asiakkaat ovat tyytyväisiä hoitoonsa ja asiakaskokemukseensa. Ikäihmisten palvelualueella työntekijöiden saavutettavuus on pääosin hyvää ja ikäihmisten alueen työntekijät kohtelevat asiakkaita ystävällisesti.

Kysymykseen kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua asteikolla 0-10, suosittelijoita oli yhteensä 298 (59 % = samaa mieltä), passiivisia oli yhteensä 153 (30 %) ja arvostelijoita 58 (11 % = eri mieltä).

Työntekijät kohtelevat minua ystävällisesti = 1,9 pist. Vastaajista 488 (93 % = samaa mieltä) koki, että työntekijät kohtelevat heitä ystävällisesti. Vain 7 (1 %) oli väittämän kanssa eri mieltä ja 30 vastaajaa (6 %) ei ottanut kantaa.

Saan yhteyden työntekijään helposti = 1,7 pist. Vastaajista 380 (73 % = samaa mieltä) koki saavansa yhteyden työntekijään helposti. 29 vastaajaa (6 %) oli väittämän kanssa eri mieltä. Väittämään ei ottanut kantaa 112 vastaajaa (21 %). 

Kyselyllä saatiin myös paljon vapaamuotoista palautetta. Kyselyn tulokset käydään yksiköissä läpi ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Ikäihmisten palvelualueen asiakaskyselyn raportin.

 

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palveluesimiehet