Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kolmen lähihoitajan toimen perustaminen/ ikäihmisten palvelut

ROIDno-2020-4142

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella kotihoidossa on tarve vakiinnuttaa ja vahvistaa kotihoidon tiimien toimintaa riittävällä vakinaisella henkilöstöllä. Kotihoidossa on vuoden 2020 aikana jouduttu käyttämään tilapäistyövoimaa lisääntyvään palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Kotihoidossa on myös muutettu tiimijaokoa ja perustettu uusi tiimi, mikä edellyttää tiettyä määrää vakinaista henkilöstä. Tavoitteena on vahvistaa omaa toimintaa ja näin varmistaa palvelujen saatavuus ja jatkuvuus muutostilanteissa. 

Valmistelijan esitys:
Esitän, että perusturvalautakunta perustaa kolme lähihoitajan toimea ikäihmisten palvelualueelle. Ensisijasesti toimet sijoittuvat kotihoidon alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto. Uusien toimien palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa kolme lähihoitajan toimea ikäihmisten palvelualueelle. Ensisijasesti toimet sijoittuvat kotihoidon alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Uusien toimien palkkamenot katetaan vuoden 2021 henkilöstömenoihin varatuista sijaismäärärahoista.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies, henkilöstösuunnittelija, taloussunnittelija