Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Asko Peuraniemen ja varalle Mikko Lindroosin.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.1.2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Asko Peuraniemen.