Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden hankinnan valmistelu

ROIDno-2020-4174

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden hankinnan valmistelu

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain 21§ mukainen sosiaalipalvelu, joita järjestetään henkilöille jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden avulla vastataan Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden toimintakykyä kehittävän asumisen eri tyyppisiin tarpeisiin. 

Rovaniemen kaupunki hankkii mielenterveys- ja päihdekuntuotujien liikkuvan asumisen tuen, tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluja ostopalveluna puitesopimuksella 146 asiakkaalle. Ostopalveluiden hankinnan toteutunut arvo 2020 marraskuun toteuman mukaan on 3.6 M €, sisältäen kuntouttavan jaksohoidon palvelut. Rovaniemen kaupunki tuottaa omana toimintana mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelua kahdessa palveluasumisen yksikössä, Varpukodilla ja Toivonkodilla, joissa asiakaspaikkoja on yhteensä 15 sekä tuettua asumista noin 50 asiakkaalle. Rovaniemen kaupunki ei tuota omana toimintana ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen palvelua.

Perusturvalautakunta päätti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailuttamisesta 29.9.2015 §113. Toimialajohtaja teki viranhaltijapäätöksen 30.11.2017 tilaajan ja useiden toimittajien välisestä puitejärjestelystä.  Puitejärjestelyn sopimuskausi alkoi kun molemmat osapuolet allekirjoittivat sopimuksen ja päättyy 28.2.2021. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja päätti käyttää hankintaa sisältyvän ensimmäisen optiokauden joka alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022. 

Mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelujen sopimuskauden päättymisen vuoksi asumispalveluiden järjestämistavan ja hankinnan valmistelu tulee käynnistää. 

Valmistelijan esitys:

Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen järjestämistavan ja hankinnan valmistelun käynnistämisen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen järjestämistavan ja hankinnan valmistelun käynnistämisen. 

Päätös

Henri Ramberg esitti Pirita Nenosen kannattamana, että Perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen järjestämistavan ja hankinnan valmistelun käynnistämisen. Perusturvalautakunta edellyttää, että omaa palvelutuotantoa palveluasumisesta lisätään ja hyviä käytäntöjä haetaan esimerkiksi Oulunkaaresta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä (4)  Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen: ”Rovaniemen tulisi huomioida paremmin tuleva sote-uudistus ja tiukentuva kuntatalous sekä samalla ajatella palvelujen vaikuttavuutta. Esimerkiksi Pudasjärvi on säästänyt merkittäviä summia oman tuotannon lisäämisellä”.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 60%

    Sanna Luoma, Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Asko Peuraniemi, Marjo Rundgren, Erkki Virtanen

  • Ei 4 kpl 40%

    Henri Ramberg, Pirita Nenonen, Arto Köngäs, Riitta-Maija Hokkanen

Tiedoksi

Eveliina Ojaniemi, Mirja Kangas, Piia Vartio, Kaisa-Maria Rantajärvi, Päivi Alaraudanjoki