Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021/korjaus

ROIDno-2020-3815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (1992/734) ja asetukseen (1992/912). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa on kunnan harkintavaltaan kuuluva asia.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:n mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti. Lisäksi Perusturvalautakunta päätti, että asiakasmaksuliitteen sivulle 20 päivitetään taulukkoon 11. Palvelusetelien arvot kohtaan :
Palveluasuminen: Vuonna 2021:
Palveluasuminen enintään 57€/vrk  
Tehostettu palveluasuminen enintään 108€ /vrk 

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Korjaus Perusturvalautakunnan 16.12. 2020, 155 §  päätökseen

Akuutti liikkuva sairaanhoitaja 

Käyntimaksu     20,60 €

Säännöllisten palvelujen piirissä olevan mm. kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaan käyntimaksu   12 €

Poistetaan erheellisesti  s. 3 kohtaan jäänyt lause "Mikäli asiakkaalla on entuudestaan säännölliset kotihoidon tai palveluasumisen palvelut, käynnit sisältyvät kuukausimaksuun". 

Palautetaan sivulle 3. kotisairaalan nykyistä maksukattoa koskeva tarkennus, joka oli epähuomiossa jäänyt pois. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy asiakasmaksut korjatun liitteen mukaisesti. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asiakasmaksuyksikkö