Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vastaus valtuustoaloiteeseen "uusi koronatestilaitteisto Rovaniemelle"

ROIDno-2020-2815

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa." https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mullistava-koronatesti-kokeiluun-turussa-suomalaiskeksinto-lupaa-testituloksen-sekunneissa/?shared=1137663-98d5f150-500. Koronaepidemia on tuonut taloudellisia ja henkisiä rasitteita kuntalaisille. He ovat ottaneet yhteyttä asiassa. Suomen Kuvalehdessä oli 3.9.2020 mielenkiintoinen artikkeli: "Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa- suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa..". Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää tutkimaan mahdollisuudet kyseisen laitteiston hankkimiseen Rovaniemelle niin Rovaniemeläisten kuin matkailutoimijoidenkin käyttöön."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.9.2020/ §70 valtuutettu Matti Henttunen jätti Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen, jossa esitetään uuden koronatestauslaitteiston hankkimista Rovaniemen kaupungin ja matkailutoimijoiden käyttöön viitaten Suomen kuvalehden artikkeliin “Mullistava koronakoe” 3.9.2020. Artikkelissa kerrotaan Deep Sensing Algorithms Oy:n kehittämästä teknologiasta, jolla koronavirus tunnistetaan hengitysilmasta. Artikkelin mukaan teknologian luotettavuutta aletaan vasta tutkimaan laajemmissa testeissä.

Terveydenhuoltolain 8 § mukaisesti terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. 

Uutta menetelmää, jonka luotettavuutta ei ole vahvistettu tutkimuksin, ei voida ottaa terveydenhuollon käyttöön. Menetelmää voidaan tutkia laajoissa tutkimuksissa, silloin kuitenkin tarvitaan rinnalla näyttöön perustuvan menetelmän käyttämistä, kun sellainen on käytettävissä. Käytännössä siis tämän uudentyyppisen koronatestauslaitteiston tutkimuskäytössä rinnalla tarvittaisiin testaus ns. perinteisellä laboratorioanalytiikalla.

Tutkimustyö on resursseja vievää ja tutkimuspotilaisiin kohdistuu yleensä erityistä seurantaa, mihin tulee osoittaa erillinen resurssi, koska terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit ovat jo hyvin tarkoin sidotut eikä esimerkiksi kiireettömän hoidon tarpeisiin pystytä tällä hetkellä vastaamaan.

Mikäli tämä uudentyyppinen koronatestausmenetelmä meneillään olevissa tutkimuksissa osoittautuu riittävän luotettavaksi ja sillä nähdään hyötyjä parhaillaan käyttöön otetun antigeenipikatestauksen rinnalla, menetelmä voidaan hankkia ja käyttöönottaa myös Rovaniemellä. Suorahankinta on mahdollinen, mikäli muita vastaavia ei ole markkinoilla tarjolla.

Hallintoylilääkäri esittää, että jäämme odottamaan uuden teknologian osalta tutkimustulosten valmistumista ja menetelmän hyväksyntää ennen käyttöönottamisen harkintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja välittää sen aloitteen tekijöille

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijät, kaupunginvaltuusto