Perusturvalautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Palveluesimiehen viran täyttäminen/48390020, 16.12.2020
§ 25 Päihdepalveluiden henkilöstö 1.1.2020 alkaen / ylilääkäri 68010000, 18.12.2020
§ 26 Sosiaalityöntekijän virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen määräajaksi, 18.12.2020

Hallintoylilääkäri
§ 8 Terveyskeskuslääkärin vitan vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041034, 09.12.2020
§ 9 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041032, 09.12.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 159 Hinnantarkistus ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa / Med Group Oy, ONNI Hoiva, 10.12.2020
§ 172 Geriatrian erikoislääkäripalvelut ikäosaamiskeskuksessa / Prakticonova Oy, 28.12.2020
§ 174 Henkilöstövuokraus/ Attendo Oy, Attendo Napapiirin Hoiva Oy, 31.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/01440007, 08.01.2021
§ 3 Päiväpalveluiden vt. palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräajaksi/20405031, 08.01.2021
§ 4 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493043, 08.01.2021
§ 5 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493030, 08.01.2021
§ 6 Lähihoitajan toimen täyttäminen/71858014, 08.01.2021
§ 7 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493194, 08.01.2021
§ 8 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493079, 08.01.2021
§ 9 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493098, 08.01.2021
§ 161 Lähihoitajan toimen täyttäminen/20405045, 21.12.2020
§ 162 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490145, 21.12.2020
§ 163 Toimistosihteerin toimen vakinainen täyttölupa/16110008, 22.12.2020
§ 164 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajalle/71858026, 23.12.2020
§ 165 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajalle/01440023, 23.12.2020
§ 166 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen määräajaksi/01440017, 23.12.2020
§ 175 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/12600027, 31.12.2020
§ 176 Fysioterapeutin toimen täyttäminen/ 25410050, 31.12.2020

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 83 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Rovala Opisto, 08.12.2020
§ 84 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Lapin Martat ry, 08.12.2020
§ 85 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Taito Lappi ry., 08.12.2020
§ 86 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan hankinta v. 2021 / Ksakki ry, 08.12.2020
§ 90 Hinnantarkistus v. 2021 lastensuojelun avohuollon tukitoimiin, sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperheiden palveluihin ja kotiin annettaviin palveluihin, 11.12.2020
§ 112 Lääkäripalveluiden osto päihdepalveluihin - Terveytesi Palvelut Oy, 28.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 88 Talousneuvojan viran täyttäminen/74623001, 10.12.2020
§ 89 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48390010, 10.12.2020
§ 92 Etuuskäsittelijän viran täyttäminen/02400005, 14.12.2020
§ 96 Palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi/73109002/Aikuissosiaalityö, 17.12.2020
§ 97 Palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi/55060038/Palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, 17.12.2020
§ 98 Perhesosiaalityön palveluesimiehen viran muuttaminen johtavan sosiaalityöntekijän viraksi/14423005/Perhesosiaalityö, 17.12.2020
§ 99 Erityissosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390041, 23.12.2020
§ 100 Päihdehuollon palveluiden henkilöstö 1.1.2021 alkaen/sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja osastonsihteeri, 17.12.2020
§ 102 Sosiaaliohjaajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48337011, 18.12.2020
§ 106 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/48337011, 23.12.2020
§ 107 Perhetyöntekijän toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/73518011, 23.12.2020
§ 108 Vakinainen täyttölupa sosiaaliohjaajan virkaan / 48337013, 23.12.2020
§ 109 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/73109002, 23.12.2020
§ 110 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/55060038, 23.12.2020
§ 111 Johtavan sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/14423005, 23.12.2020
§ 113 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/77888003, 28.12.2020
§ 114 Vastaava ohjaajan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/17697003, 28.12.2020
§ 115 Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan vakanssien siirto perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen sisällä, 31.12.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 67 Laboratorion vieritutkimuspalvelut ikäihmisten ja terveydenhuollon palvelualueilla / NordLab Oy, 16.12.2020
§ 68 Työnohjaus vuodelle 2021 / Terveyskeskuslääkärit, 17.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kuntoutuksen vastuuterapeuttien nimeäminen , 08.01.2021
§ 57 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa/11480010, 11.12.2020
§ 58 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa/11480013, 11.12.2020
§ 59 Puheterapeutin toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/25410013, 11.12.2020
§ 60 Puheterapeutin toimen täyttäminen/42590002, 11.12.2020
§ 62 Hammashoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/11480002, 11.12.2020
§ 64 Toimintaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/54410007, 14.12.2020
§ 65 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettvaksi julistaminen/12940004, 14.12.2020
§ 66 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/64562001, 16.12.2020
§ 69 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480013, 21.12.2020
§ 70 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480010, 21.12.2020
§ 71 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/12940003, 29.12.2020

Palveluesimies Aikuissosiaalityö
Hankintapäätös:
§ 2 Ryhmätyönohjauksen hankinta maahanmuuttajasosiaalityölle, 09.12.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 1 Koronanäytteenoton ja -rokottamisen ostopalvelu/Lappica Oy, 07.01.2021
§ 3 Lääkäripalveluiden hankinta keskittymistiimiin ja päihdepalveluihin, 07.01.2021
§ 4 Mahasuolikanavan tähystyksien kokonaispalvelu / Hankintasopimuksen jatko, 07.01.2021
§ 242 Avovastaanoton reseptien käsittelyn kehittäminen (ostopalvelupilotointi) - Reseptipoli - Reseptori Oy, 22.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 244 Kuntoutuksen henkilöstön siirto toimialan sisällä / Ikäihmisten ja terveydenhuollon palvelualueet, 22.12.2020
§ 245 Terveysneuvonnan henkilöstön siirto Perhe- ja sosiaalipalvelualueelta Terveydenhuollon palvelualueelle, 22.12.2020
Muu päätös:
§ 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Sängynjalkojen korotukset ja istuintyynyjen kovikelevyt, 07.01.2021
§ 241 Perhe- ja sosiaalipalveluiden/Työikäisten ja lapsiperheiden organisaatio 1.1.2021 alkaen, 17.12.2020
§ 243 Omaolo-palvelujen käyttöönoton sitoumus, 22.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren:

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.