Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 22.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Päihdepalvelujen kokonaisuus/ Lshp:n mielenterveys-ja päihdepalvelujen vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz, perhe-ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas ja hallintoylilääkäri Paula Reponen 

2 Näsmäntien uusien tilojen esittely/ rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

3. Korona/ hallintoylilääkäri Paula Reponen

4. Rovaniemi-apu/ kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

   - Kolpeneen hammashoito/ terveydenhuollon palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Mirja Kangas, Paula Reponen ja Johanna Erholtz kertoivat päihdepalvelujen kokonaisuudesta.

2. Juha Välitalo ja Johanna Lohtander esittelivät Näsmäntien uusien tilojen suunnitelmaa.

3. Tuulikki Louet-Lehtoniemi kertoi Rovaniemi-avusta.

4. Paula Reponen kertoi koronatilanteesta.

5. Kaisa Kuusela kertoi Kolpeneen hammashoidosta.

5. Toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

- talousarvio 2021 valmistelu

 

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:54-18:04.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.