Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman 2021-2025 esittely / kulttuurituottajat Roosa Nevala ja Matti Selin

2. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutus / erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimies Piia Vartio

3, Koronakatsaus/ hallintoylilääkäri Paula Reponen

4. LATU- eli laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuusraportti v. 2020/ hallintoylilääkäri Paula Reponen

5. Valvontaraportti /perhe-ja sosiaalipalvelujen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

6 Valvonnan toimintakertomus / ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

7. Kotihoidon organisaatiomuutokset 2021/ ikäihmisten palvelualueen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

8. Sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi

Päätös

1. Saija Kestilä ja Matti Selin esittelivät Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelmaa 2021-2025.

2. Piia Vartio esitteli mielenterveys-ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusta.

3. Paula Reponen piti koronakatsauksen.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 16:57-17:07.

Riitta-Maija Hokkanen poistui kokouksesta klo 16:58  ja Asko Peuraniemi klo 17:00 tauon aikana.

4. Paula Reponen kertoi LATU- eli laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuusraportista v. 2020.

5. Mirja Kangas esitteli perhe-ja sosiaalipalvelujen valvontaraporttia.

6-7. Johanna Lohtander esitteli ikäihmisten palvelualueen valvonnan toimintakertomusta ja kotihoidon organisaatiomuutoksia 2021.

Sanna Luoma poistui klo 17:42 tämän asian käsittelyn aikana.

8. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus:

   - Soteuudistus
   - Tiekarttavalmistelu
   - muut ajankohtaiset asiat

Perusturvalautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.