Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä oli Hilpi Ahola.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Perusturvalautakunta päätti, että §36 siirretään seuraavaan kokoukseen  ja hyväksyi muutoin työjärjestyksen.