Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kotihoidon asiantuntijan viran perustaminen / Ikäihmisten palvelut

ROIDno-2021-869

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella kotiin annettavissa palveluissa palvelutarpeet ja asiakastunnit ovat kasvaneet ja edelleen on ennakoitavissa palvelumäärien kasvua. Myös henkilöstön määrä on kasvanut viime vuosina muun muassa Kairatiimin siirtyessä takaisin omaan toimintaan. Kotihoidon palvelujen turvaaminen ensisijaisena ja usein ensimmäisenä palvelumuotona vaatii jatkuvaa toimintaprosessien kehittämistä.

Kotihoidon alueella työskentelee palveluesimiehen alaisuudessa tällä hetkellä suuri henkilöstö, noin  210 työntekijää.  Kotihoidon kehittämisen tavoitteiksi on asetettu muun muassa uudistaa johtamista ja vahvistaa työntekijöiden osallisuutta tiimien toiminnassa yhteisöohjautuvuutta lisäämällä. Tavoitteena on kotihoidon työn houkuttelevuuden lisääminen, poissaoloihin vaikuttaminen ja näin palvelujen saatavuuden turvaaminen myös tulevaisuudessa. 

Tavoitteiden suuntaisen jatkuvan kehittämistyön toteutumiseksi ja toimintaedellytysten luomiseksi tarvitaan palveluesimiehen ja palveluvastaavien perustyön tueksi lisäresurssia.

Kotihoitoon esitetään kotihoidon asiantuntijan viran perustamista 1.4.2021 alkaen. Tehtävänä on vastata kotihoidon toiminnan suunnittelusta ja kehittämisen toimeenpanosta yhdessä palvelualueen ja kotiin annettavien palvelujen yksiköiden kanssa. Asiantuntijan tehtäviin sisältyy kohdennetusti kotihoidon alueen henkilöstön rekrytointiin ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden suunnittelu ja toimeenpano yhdessä esimiesten kanssa. Kotihoidon asiantuntija toimii yhdyshenkilönä henkilöstöyksikköön ja työterveyshuoltoon. 

Kotihoidon asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtäviin voi sisältyä myös joustavasti tehtäviä, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Asiantuntijan viran palkkauskuluihin ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarvioissa. Tavoitteena on kuitenkin vaikuttaa kokonaisuutena henkilöstön poissaoloihin ja sitä kautta syntyviin kotihoidon kustannuksiin alentavasti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa Ikäihmisten palvelualueelle kotihoidon asiantuntijan viran 1.4.2021 lukien. Viran kelpoisuuvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kotihoidon palveluesimies, henkilöstösuunnittelija