Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden kilpailutus

ROIDno-2021-932

Valmistelija

  • Piia Vartio, palveluesimies, piia.vartio@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaalihuoltolain 21§ mukaista asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden avulla vastatataan Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden toimintakykyä tukevan asumisen erityyppisiin tarpeisiin. 

Rovaniemen kaupunki hankkii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien liikkuvan asumisen tuen, tuetun asumisen, palveluasumisen ja tehostetun asumisen palveluja ostopalveluna puitesopimuksella 146 asiakkaalle. Ostopalveluiden hankinnan toteutunut arvo 3,64 m€, sisältäen kuntouttavan jaksohoidon palvelut. 

Rovaniemen kaupunki tuottaa omana toimintana mielenterveys- ja päihdeasumisen palvelua kahdessa palveluasumisen yksikössä, Varpukodilla ja Toivonkodilla, joissa asiakaspaikkoja on yhteensä 15. LIsäksi kaupunki tuottaa tuettua asumista noin 50 asiakkaalle. Ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen palvelua ei tuoteta omana toimintana.

Perusturvalautakunta päätti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailuttamisesta 29.9.2015 § 113. Toimialajohtaja teki viranhaltijapäätöksen 30.11.2017 tilaajan ja useiden toimittajien välisestä puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn sopimuskausi alkoi, kun molemmat osapuolet allekirjoittivat sopimuksen ja päättyi 28.2.2021. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja päätti käyttää hankintaan sisältyvän ensimmäisen optiokauden, joka alkoi 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusprosessin käynnistämisen. Lisäksi perusturvalautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle. 

Päätös

Henri Ramberg teki muutosesityksen: 
”Perusturvalautakunta hyväksyy mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusprosessin käynnistämisen. Lisäksi perusturvalautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle.
Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki:
– purkaa osin ulkoistettuja asumispalveluita osana mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuudistusta; 
– aloittaa lisäämään vastaavasti uusia oman tuotannon asumispalveluita Pudasjärven mallin mukaisesti noin 60 ihmiselle seuraavan kahden (2) vuoden aikana.”  Rambergin esitys raukesi kannattamattomana.

Perusturvalautakunta päätti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Henri Ramberg jätti eriävän mielipiteen: 
”Rovaniemen kaupungin Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden asiakkaista on esittelytekstin mukaan noin 75% ulkoistetuissa palveluissa. 
Liiallisessa palvelujen ulkoistamisessa on piileviä riskejä kustannusten hallinnassa sekä palveluiden häiriötilanteissa, missä palvelu keskeytyy tai loppuu. Tästä johtuen Rovaniemen kaupungin tulisi tasata yksityisten ja julkisten palvelutuotannon määrää.”

Tiedoksi

Mirja Kangas, Piia Vartio, Kaisa-Maria Rantajärvi, taloussuunnittelija