Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ratkaisuvallan siirtäminen / elatusapusopimuksen vahvistaminen

ROIDno-2021-875

Valmistelija

  • Marja Leena Nurmela, palveluesimies, marjaleena.nurmela@rovaniemi.fi
  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Avioliittolain mukaisen elatussopimuksen vahvistaminen  

Avioliittolain 50 §:n (10.12.2010/1078) mukaan puolisot voivat tehdä keskenään sopimuksen toiselle puolisolle suoritettavasta elatusavusta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti sekä esitettävä sen kunnan sosiaalilautakunnalle vahvistettavaksi, jossa puolisoilla tai toisella heistä on asuinpaikka. Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunnan on harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon puolison elatuksen tarve, puolison maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Vahvistettu sopimus voidaan panna täytäntöön kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) sosiaalipalvelujen luokituksen mukaan avioliittolain mukaisen elatussopimuksen vahvistaminen on perheoikeudellisia palveluja.

Avioliittolain mukaisen elatussopimuksen vahvistaminen on syytä delegoida viranhaltijalle.  Perusturvalautakunnalle esitetään, että avioliittolain 50 §:n (10.12.2010/1078) elatussopimuksen vahvistaminen delegoidaan perheoikeudellisiin palveluihin siten, että sopimuksen vahvistaa johtava viranomainen tai lastenvalvoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää delegoida avioliittolain 50 §:n (10.12.2010/1078) elatussopimuksen vahvistamisen perheoikeudellisiin palveluihin siten, että sopimuksen vahvistaa johtava viranomainen tai lastenvalvoja.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perheoikeudelliset palvelut