Perusturvalautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Terveydenhuollon palvelujen virkavaalin vahvistaminen/29260006, 02.03.2021

Hallintoylilääkäri
§ 5 Terveydenhuollon palvelujen virkavaalin vahvistaminen/53041035, 01.03.2021
§ 6 Terveydenhuollon palvelujen virkavaalin vahvistaminen/53041028, 05.03.2021

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 36 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493086, 16.02.2021
§ 38 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490017, 24.02.2021
§ 39 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493197, 24.02.2021
§ 40 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493198, 24.02.2021
§ 41 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493196, 24.02.2021
§ 43 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390046, 26.02.2021
§ 47 Lähihoitajan toimen muuttaminen sovellusasiantuntjan toimeksi/73493050, 09.03.2021

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 31 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660009, 19.02.2021
§ 32 Palveluvastaavan viran täyttäminen/22820002, 22.02.2021
§ 33 Palveluvastaavan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/71676001, 24.02.2021
§ 34 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/48337013, 26.02.2021
§ 36 Virkavaalin vahvistaminen/Perhe- ja sosiaalipalvelut, 01.03.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 30 Tutkimuslupa / Palveluopas Rovaniemelle vapautuville vangeille / Lapin ammattikorkeakoulu, 17.02.2021
§ 35 Tutkimuslupa / Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus nuorten koettuun hyvinvointiin, 26.02.2021

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 37 Koronanäytteiden sekvensoinnin hankinta / Mehiläinen Oy, 16.02.2021
§ 44 Henkilöstönvuokraus Mehiläinen / hoitohenkilöstö jatkosopimus, 26.02.2021
§ 54 Etälääkäripalvelun hankinnan jatkaminen/ Coronaria, 15.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Avovastaanoton vastuuhoitajien nimeäminen/Rinteenkulman ja Urheilukadun terveysasemat, 17.02.2021
§ 13 Äityis- ja lastenneuvolan vastuuhoitajan nimeäminen/52975057, 17.02.2021
§ 14 Palveluesimiehen varahenkilön sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuuhoitajan nimeäminen / Terveysneuvonta, 17.02.2021
§ 15 Palveluesimiehen varahenkilön ja kuntoutuksen avopalvelujen vastuuterapeutin nimeäminen/10075001, 23.02.2021
§ 39 Avovastaanoton vastuuhoitajan nimeäminen/46490027, 17.02.2021
§ 40 Palveluesimiehen varahenkilön ja avovastaanoton vastuuhoitajan nimeäminen/52975031, 17.02.2021
§ 41 Kotikuntoutuksen vastuuterapeutin nimeäminen/10895019, 22.02.2021
§ 42 Kuntoutuspalvelujen kuntoutussairaalan vastuuterapeutin nimeäminen/22800041, 22.02.2021
§ 45 Jalkaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/14040002, 03.03.2021
§ 47 Jalkaterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10040001, 03.03.2021
§ 48 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975003, 04.03.2021
§ 49 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490177, 04.03.2021
§ 50 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490178, 04.03.2021
§ 52 Fysioterapeutin toimen vakinainen täyttölupa/10895013, 10.03.2021

Palveluesimies Sairaalapalvelut
§ 3 Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta/48390037, 26.02.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 11 Määräaikainen sairaanhoitopalveluiden hankinta Työterveys Lappica, 16.02.2021
§ 12 Sopimus sosiaalipalvelujen hankinnasta Eduro- säätiöltä vuodelle 2021  , 18.02.2021
§ 14 Lastensuojelun avohuollon tukitoimien sekä sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden palvelujen toisen optiokauden käyttö, 24.02.2021
§ 15 Lastensuojelun ympärivuorokautisen vaativan tason laitoshoidon palvelujen toisen optiokauden käyttö, 24.02.2021
§ 16 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon palvelujen toisen optiokauden käyttö, 24.02.2021
§ 17 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon palvelujen toisen optiokauden käyttö, 24.02.2021
§ 20 Lääkäriresurssin hankinta päihdepalveluihin - Leluco Oy, 10.03.2021
Muu päätös:
§ 19 Laboratorio- ja hoitotarvikkeiden palvelusopimus Lapin sairaanhoitopiirin kanssa, 03.03.2021
§ 21 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Tutkimuspöydät, gyn. tutkimuspöydät ja tippatelineet, 10.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren:

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että perusturvalautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Perusturvalautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.