Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Avustus Taukopirtin tilojen käyttöön / Napapiirin Omaishoitajat ry

ROIDno-2020-3502

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Omaishoitajat ry hallinnoi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittamaa OmaisOiva-toimintaa, jonka tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin tukeminen mm. tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla. Näillä edistetään omaishoitajien jaksamista ja jatkamista omaishoitotehtävässä.

OmaisOiva-toimintaa järjestetään Pienteollisuustalon 4.kerroksessa 151m2 toimitiloissa. Toiminnasta on laadittu hankeen suunnitteluvaiheessa yhteistyösopimus, jonka  mukaan Rovaniemen kaupunki tarjoaa OmaisOivan Taukopirtti-toiminnalle tilat. Nykyiset Taukopirtti-toiminnalle ohjatut tilat ovat noin puolet koko toimitilasta. Tilojen vuokrakulut maksetaan puoliksi, jolloin molempien osuus tilavuokrasta on noin 1300 €/kk. Vuodelle 2020 talousarviossa on varattu vuokramenoihin 15 750 €.

Taukopirtin tiloissa järjestetään  mm. omaishoitajien vertaisryhmiä, valmennuksia ja muuta omaishoitajia tukevaa toimintaa. Toiminta täydentää iäkkäiden omaishoitajaperheiden palvelukokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta tukee edelleen Napapiirin Omaishoitajat ry:n Taukopirtti-toimintaa vuodelle 2021 korvaamalla puolet tilojen vuokrakustannuksista.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Napapiirin Omaishoitajat ry, talouspäällikkö, taloussuunnittelija