Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Avustus ja yhteistyösopimus 2021 -Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Rovaniemen Neuvokas

ROIDno-2020-3546

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Neuvokas on yli 50 järjestön yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustayhteisönä on vuodesta 1995 alkaen toiminut Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry. Rovaniemen Neuvokas vastaa myös vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 toimivan vapaaehtoisen hyvinvoinnista. Vapaaehtoistyön eri muotoja ovat mm. asiointiapu, kohtaamispaikkatoiminta, riksapyörä-toiminta, Mitä Sinulle kuuluu?- puhelinpalvelu ja koulujen ylimääräruoanjako. 

Vahvempaa järjestö-kuntakumppanuutta on kehitetty vuodesta 2015. Tiivis kehittämistyö on jatkunut Rovaniemen Järjestötalon toiminnan laajentuessa vuonna 2019 muuton yhteydessä Rovaniemen Kansalaistaloksi. Kansalaistalon tilat mahdollistavat haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kohtaamisen matalalla kynnyksellä. Toiminnassa käytetään etsivää työotetta, jolla pyritään mm. vähentämään asukkaiden asiointia monella luukulla.

Yhteistyöverkostossa toimivat järjestöt voivat käyttää maksutta Kansalaistalon kokous- ja toimintatiloja sekä tiloissa olevia varusteita vuoroperiaatteilla. Ohjaus- ja neuvontapiste JOIKUn järjestöneuvoja kokoaa verkoston toimijoita elämänkaariverkostoon yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nimeämän yhdyshenkilön kanssa. Kansalaistalo tarjoaa myös julkisen sektorin toimijoille mahdollisuuden asukkaiden kohtaamiseen matalalla kynnyksellä asukkaiden omassa kohtaamispaikassa.

Esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti Rovaniemen Neuvokas kehittää myös sähköistä ns. Järjestöjen hyvinvointitarjotinta paikallisen järjestötyön näkyväksi tekemiseksi ja järjestöjen toiminnan integroimiseksi osaksi kaupungin palvelu- ja hyvinvointityön rakenteita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ja valtuuttaa toimialajohtaja Antti Lassilan allekirjoittamaan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen sekä päättää myöntää Rovaniemen Neuvokkaalle toiminta-avustusta 62.500 € vuodelle 2021.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Neuvokas / Suvimaria Saarenpää