Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat perusturvalautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren sekä viranhaltijoista toimialajohtaja Antti Lassila, hallintopäällikkö Risto Varis sekä hallintosuunnittelija Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat perusturvalautakunnan varsinaiset jäsenet Hilpi Ahola, Päivi Alanne-Kunnari, Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi, Arto Köngäs, Pirita Nenonen, Sanna Luoma ja Henri Ramberg, varajäsen Pertti Lakkala, kaupunginhallituksen edustaja Matti Henttunen, nuorisovaltuuston edustaja Laura Honkala sekä palvelualuepäällikö Johanna Lohtander, palvelualupäällikkö Mirja Kangas, hallintoylilääkäri Paula Reponen, talouspäällikkö Jari Airaksinen ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi.

Perusturvalautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi työjärjestyksen.