Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Lapin Muistiyhdistys ry Muistitupa-toiminnan tila-avustus

ROIDno-2020-3058

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Muistiyhdistys ry hakee Rovaniemen kaupungilta tukirahoitusta toiminnan välttämättömiin tilavuokriin vuosille 2021-2022. Tilojen käyttötarkoitus on ryhmätoiminta. Ryhmätoimintatiloja käytetään maanantaista perjantaihin toimivaan ryhmätoimintaan. Päivittäin ryhmiä kokoontuu Rovaniemellä 1-2 ryhmää. Ryhmätoiminnassa on näkyvissä tarpeen lisääntyminen, vuosittain uusia ryhmiä perustetaan tilankäytön salliessa ja Lapin Muistiyhdistys hakee toiminnan kehittämisen myötä uutta rytmiä ryhmätoimintaan mm.kokeilemalla vuonna 2021 lauantaisin ryhmätoimintaa.

Lapin Muistiyhdistys toimii muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksena (Luotsi-hanke). Toiminnan tavoite on muistisairautta sairastavien ihmisten ja heidän lähi-ihmisten hyvinvoinnin tukeminen järjestämällä ohjausta, tukea ja neuvontaa, vertais- ja virkistystoimintaa sekä monipuolista muistivapaaehtoistoimintaa. Asiakastyö onpääsääntöisesti ryhmätoimintaa.

Rovaniemen kaupunki on tukenut Muistituvan ryhmätoimintoja tarjoamalla toiminnalle tilat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Nykyiset tilat kaupunki on vuokrannut Caritas Palvelut Oy:ltä ja osoittanut  tilat Lapin Muistiyhdistys ry:n muistitupatoiminnan käyttöön 1.10.2017 alkaen. Muistiyhdistyksen toiminta täydentää kaupungin tarjoamaa palvelutoimintaa tarjoamalla muistikuntoutusta ryhmätoimintana.

Vuodelle 2020 on talousarviossa varattu 15 500 € vuokrakustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta tukee Lapin Muistiyhdistys ry:n  Muistituvan ryhmätoimintaa vuonna 2021 vastaamalla tilavuokrasta enintään 15 000 €. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin Muistiyhdistys ry, talouspäälikkö, taloussuunnittelija