Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Nuorten Ystävät / Klubitalo Roihula toiminta-avustus vuodelle 2021

ROIDno-2019-2715

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulan toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 96 000 euroa.  Haetussa toiminta-avustuksessa on huomioitu - 20 % leikkaus koskien vuotta 2021.

Kubitalo Roihula on matalankynnyksen paikka ihmisille, jotka tarvitsevat yhteisöä, tukea arkeen, omaan kuntoutumiseen tai työllistymiseen ja opintojen pääsyyn sekä merkityksellistä tekemistä. Klubitalo Roihussa toimii neljä kokoaikaista työhönvalmentajaa, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta myös Roihulan ulkopuolella osallistamalla ja tukemalla jäsentä. Jäsenillä monilla on mielenterveydellisiä haasteita ja usein asioiden hoitaminen on heille vaikeaa ilman tukea. 

Suomessa toimii 23 kansainväliseen klubitalomalliin pohjautuvaa klubitaloa, joista kolmea pohjoisinta hallinnoi Nuorten Ystävät.  Vuodesta 2017 alkaen ovat klubitalot ovat saaneet STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta. Lisäksi klubitaloja rahoittavat kunnat jokaisella paikkakunnalla vähintään 40 % kuntarahoitusosuudella, jonka STEA edellyttää. Kubitalo Roihulan jäsenmäärä (8/2020) on 250.

Klubitalo Roihula on myös osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden edistämisen ekosysteemia ja verkostoa.  Tavoitteena on (ml. Työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023 ja Työkyky käyttöön- hanke 1.11.2020-31.12.2022) luoda kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. Klubitalo Roihulan jäsenistä 48 on ollut osa-aikaisesti palkkatyössä, 54 opiskelemassa, 32 työllistymistä edistävässä toiminnassa ja 16 on valmistunut ammattiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulalle hakemuksesta vuodelle 2021 yhteensä 96 000 euroa. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Klubitalo Roihula on osa Rovaniemen kaupungin työllisyyden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemiä ja verkostoa, jonka tavoitteena on luoda kohdealueen väestöryhmälle edellytyksiä osallisuuteen, työllistymiseen ja opintoihin pääsyyn. Vuoden 2021 aikana Rovaniemen kaupunki ja Klubitalo Roihula tiivistävät yhteistyötään em. tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorten Ystävät/ Lahja Leiviskä, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija