Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Perusturvalautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kevätkauden 2021 kokousaikataulut

ROIDno-2020-3561

Valmistelija

  • Marika Ylipieti, hallintosuunnittelija, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän hallintosäännön 129 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Syksyllä 2020 perusturvalautakunnan kokouksia on pidetty pääosin yksi kokous kuukaudessa.

Kokouspäiviksi on valittu tiistai, klo 15.15 alkaen.

Perusturvalautakunta - Yksilöasioiden jaosto on kokoontunut kerran kuukaudessa, kokouspäivä tiistai klo 16.00 alkaen.

Perusturvalautakunta on oikeuttanut toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty pääosin Keltakankaalla, Viirinkankaantie 1 ja Yksilöasioiden jaoston kokoukset on pääosin pidetty Rovakatu 1:ssä. Kokouksia on pidetty myös hybridikokouksina koronaepidemiatilanteen vuoksi.

Ehdotus perusturvalautakunnan v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:

19,1, 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6., 

Ehdotus yksilöasioiden jaoston v. 2021 kevätkauden kokousajankohdiksi:

12.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.

Teemakokousten ajankohdista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää vuoden 2021 kevätkauden lautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kokousten ajasta ja paikasta, ja oikeuttaa toimialajohtajan tarvittaessa muuttamaan kokousten ajankohtia huomioiden käsiteltävien asioiden määrän ja vaikeusasteen, ja kaupunginhallituksen tai -valtuuston vaatimat käsittelyaikataulut.

Perusturvalautakunnan kokousten kokouspaikkana on ensisijaisesti Keltakankaan koulu, Viirinkankaantie 1, ellei kokouskutsussa muuta mainita. Yksilöasioiden jaoston kokouspaikka on ensisijaisesti Rovakatu 1. 

Päätös

Toimialajohtaja teki muutetun esityksen, että asia palautetaan valmisteluun.

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

 

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri, esittelijät, asioiden valmistelijat