Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Riitta-Maija  Hokkasen ja varalle Arto Könkään.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.11.2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.