Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Rovalan Setlementti ry:n / Jokkatupa toiminta-avustus vuodelle 2021

ROIDno-2019-1939

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovalan Setlementti ry:n toiminta-avustusanomus kohtaamispaikka Jokkatuvan toimintaa varten vuodelle 2021 on 122 000 euroa. 

Jokkatupa on matalankynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille rovaniemeläisille mielenterveyskuntoutujille. Tarkoituksena on auttaa ja tukea asiakkaita jokapäiväisessä elämässä selviytymisessä, tarjota mahdollisuus osallisuuteen ja vertaistukeen sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Jokkatuvan toiminnan piirissä on myös osittain kaikista heikoimmassa asemassa olevat ja vaikemmin psyykisesti sairaat asiakkat, joiden osallisuuden ja vertaistukeen ei voida vastata muilla tavoin. Jokkatupa on avoinna arkisin.

Jokkatuvan toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 Rovaniemen kaupungin aloitteesta. Jokkatuvan rahoitus koostuu STEA:n avustuksesta ja Rovaniemen kaupungin avustuksesta. Vuonna 2020 Rovaniemen kaupunki on myöntänyt avustusta 119 000 euroa.

Rovalan Setlementti ry on arvioinut esittelyä 20 % leikkauksien vaikutuksia avustuksen määrän ollessa 119 000 euroa. 23 800 euron leikkaus tarkoittaisi toiminnan supista mm. Jokkatuvan aukioloaikoja, toimintaryhmien määriä ja Kohtaamispaikan ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa. Lisäksi STEA rahoitus mahdollisesti pienentyisi. 

Rovaniemen kaupunki myöntää toiminta-avustuksia vuosittain talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa. Johtuen kunnan taloudellisesta tilanteesta Jokkatuvan määrärahaa leikataan vuoden 2021 osalta -20 %. Rovalan Setlementti ry ja Rovaniemen kaupunki jatkavat neuvottelua määrärahan kohdentumisen osalta siten, että määrärahan leikkaus ei kohdistu mielenterveyskuntoutujien osalta kaikista heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyskuntotujien toimintoihin. Rovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti tiivistävät edelleen yhteistyötään niin, että mielenterveyskuntoutujien sosiaali- ja terveyspalvelut ja Jokkatuvan toiminta muodostavat asiakaslähtöisen ja eheän kokonaisuuden. Tiiviillä yhteistyössä pyritään jatkossakin vastaamaan no. kaikista heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyskuntoutujien palvelutarpeisiin riittävästi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää Rovalan Setlementti ry:lle 95 200 euron avustuksen vuodelle 2021 kohtaamispaikka Jokkatuvan toimintaan. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Rovaniemen kaupunki jatkaa Rovalan Setlementti ry:n kanssa neuvottelua. Tavoitteena on, että määrärahan leikkaus ei kohdistu kaikista heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyskuntotujien toimintoihin.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4)

Sanna Luoma poistui klo 18:00 tämän asian käsittelyn aikana.

Henri Ramberg saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 18:04.

Henri Ramberg esitt Marjo Rundgrenin kannattamana, että Rovaniemen kaupunki myöntää Rovalan Setlementti ry:lle 122 000 euron avustuksen. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Rambergin ehdotuksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Rambergin ehdotus on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Esteellisyys

  • Päivi Alanne-Kunnari

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 38%

    Asko Peuraniemi, Pertti Lakkala, Riitta-Maija Hokkanen

  • Ei 5 kpl 63%

    Pirita Nenonen, Hilpi Ahola, Marjo Rundgren, Henri Ramberg, Arto Köngäs

Tiedoksi

Rovalan Setlementti ry/ Pentti Eero, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen palveluesimies, talouspäällikkö, taloussuunnittelija