Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Rovaniemen nuorisoasunnot ry /NAL Rovaniemi ry toiminta-anomus vuodelle 2021

ROIDno-2020-3025

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n toiminta-avustusanomus vuodelle 2021 on 50 000 euroa.

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry tarjoaa 17 - 29-vuotiaille nuorille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja asumisen sisältöpalveluita. Tavoitteena on sekä asumisen ongelmien ja niiden uusiutumisen että asunnottomuuden ja sen pitkittymisen ennaltaehkäisy. Kaupungin avustuksella tarjotaan tuetun asumisen palvelua 17 - 29-vuotiaille Rovaniemellä asuville nuorille. Tuki voi olla esimerkiksi kodinhoitoon tai arjenhallintaan liittyvää, pääasiassa nuoren kotona tehtävää työtä. Tuetun asumisen lisäksi  Rovaniemen Nuorisoasunnot ry tarjoaa kevyempää asumisohjausta niille nuorille, jotka asuvat muualla kuin yhdistyksen omistamissa kiinteistössä sekä asumisneuvontaa. Asumisneuvonta on kiinteä osa Ohjaamon toimintaa. STEA myöntää yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta, jota ei voi kohdentaa tuetun asumisen palveluun.

Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:n toiminta on osa nuorille kohdennettuja palvelujärjestelmää. Asumispalveluita tulee järjestää henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää avustusta Rovaniemen Nuorisoasunnot ry:lle hakemuksen mukaisesti 50 000 euroa vuodelle 2021. Toiminta-avustus myönnetään talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa.

Päätös

Henri Ramberg poistui esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Henri Ramberg

Tiedoksi

NAL Rovaniemi ry/ Iiris Satamo, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelujen palveluesimies Sari Alatalo, talouspäällikkö, taloussuunnittelija