Banneri

Perusturvalautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Toiminta-avustus v. 2021 / Jokkakallion asumispalvelukeskus / Rovalan Setlementti ry

ROIDno-2019-3634

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovalan Setlementti ry:n toiminta- avustus Jokkakallion asumisyksikön toimintaa varten vuodelle 2021.

Rovalan Setlementti hakee 2.10.2020 päivätyllä hakemuksella  25 000 €  toiminta-avustusta vuodelle 2021 Jokkakallion asumispalvelukeskuksen alueen ikäihmisten ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään ryhmätoimintaan ja ohjaukseen. 

Rovaniemen kaupunki on vuosittain kohdentanut määrärahan Jokkakallion asumispalveluyksikön muuhun toimintaan. Määräraha on ollut vähenevä viime vuosina, sillä palvelukeskuksen toiminnassa pääpaino on jo asumispalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palveluissa. 

Vuodelle 2019 määräraha on ollut 34 019 €/kk ja vuodelle 2020 avustus on ollut 22 000 €. 

Esitän, että Jokkakallion asumispalveluyksikön tämän vuoden toiminta-avustus 22 000 € puolitetaan vuodelle 2021 ja avustuksesta luovutaan vuonna 2022. Ikäihmisten palveluissa asumispalvelujen järjestäminen tapahtuu palvelusetelijärjestelmän kautta ja palveluun sisältyy myös kuntoutumisen edistäminen ja  yhteisöllinen toiminta. Muu yhteisölliseen asumiseen liittyvä toiminta voidaan sisällyttää osaksi  tuettua asumista ja tarjota myös laajemmin suoraaan iäkääntyneille ryhmätoimintaa. Perustetta erilliselle avustamiselle ei muuttuneissa olosuhteissa ole. Rovalan Setlementti on toimittanut kirjallisen vastauksen tähän esitykseen. Liitteenä sosiokulttuurisen toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan ryhmätoimintaan ja ohjaukseen esitetään 11 000 euron avustusta vuodelle 2021.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen palvelujen ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan myönnetään 11 000 euron avustus vuodelle 2021. 

 

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).

Sanna Luoma poistui asian päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 4 kohta).

Henri Ramberg saapui asian käsittelyn aikana klo 17:03.

Arto Köngäs esitti Hilpi Aholan kannattamana, että Jokkakallion asumispalveluyksikön toiminta-avustus on viime vuoden tapaan 22 000 e ja selvitetään palveluntarve vuoden 2022 aikana. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Könkään ehdotuksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Könkään ehdotus on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:30-17:35.

Esteellisyys

  • Päivi Alanne-Kunnari, Sanna Luoma

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 38%

    Asko Peuraniemi, Riitta-Maija Hokkanen, Pertti Lakkala

  • Ei 5 kpl 63%

    Pirita Nenonen, Arto Köngäs, Marjo Rundgren, Hilpi Ahola, Henri Ramberg

Tiedoksi

Rovalan Setlementti ry, talouspäällikkö Jari Airaksinen ja taloussuunnittelija Minna Yli-Suvanto