Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hoiva-avustajan toimen perustaminen; Ikäihmisten palvelualue

ROIDno-2020-492

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi (Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9, 13.01.2020).  Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille 1 hoiva-avustaja.

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa hoiva-avustajan toimen ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusehtona hoiva-avustajan toimeen on hoitoavustajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus alalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa hoiva-avustajan toimen ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusehtona hoiva-avustajan toimeen on hoitoavustajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus alalta.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija