Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kahden fysioterapeutin toimen perustaminen

ROIDno-2020-493

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi (Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9, 13.01.2020).  Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille 2 fysioterapeuttia.

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 2 fysioterapeutin tointa 1.4.2020 alkaen ikäihmisten palvelualueelle. Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen fysioterapeutin tutkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 2 fysioterapeutin tointa 1.4.2020 alkaen ikäihmisten palvelualueelle.
Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun fysioterapeutin tutkinto (AMK) tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen fysioterapeutin tutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittellija