Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Perusturvalautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, ja hyväksyi työjärjestyksen.