Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kolmen sairaanhoitajan toimen perustaminen; ikäihmisten palvelualue

ROIDno-2020-494

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi (Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9, 13.01.2020).  Humana Hoiva  Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille  4 sairaanhoitajaa.

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 4 sairaanhoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 lukien. 
Kalpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 4 sairaanhoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 lukien. 
Kalpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija