Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lähihoitajan toimien perustaminen

ROIDno-2020-491

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi (Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9, 13.01.2020).  Humana Hoiva  Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille 15 lähihoitajaa.

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa 15 lähihoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa 15 lähihoitajan tointa ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 lukien.
Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, kotiin annettavien palvelujen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija