Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen/73731005

ROIDno-2017-4096

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
Minna Mölläri, henkilöstösuunnittelija, minna.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on päätöksellään 8.5.2019 §71 päättänyt julistaa aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön viran haettavaksi. YT-toimien vuoksi virantäyttöprosessi on kesken ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin ajan. 

Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on päätöksellään 28.11.2018/§203 päättänut, että se valitsee palvelualuepäälliköt ja hallintoylilääkärin. 

Perusturvalautakunta on päätöksellään 9.10.2019/§150 määrännyt palveluesimies Maija Tervon toimimaan aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.10.2019 - 31.12.2019. Virantäyttöprosessi on edelleen kesken ja aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä virantäyttöprosessin ajan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että palveluesimies Maija Tervo toimii aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.1. - 29.2.2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Minna Mölläri, henkilöstösuunnittelija, minna.mollari@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat valitsevat virkojen osalta ne johtavat viranhaltijat, joista ne ovat päättäneet erikseen. Perusturvalautakunta on päätöksellään 28.11.2018/§203 päättänyt, että se valitsee palvelualuepäälliköt ja hallintoylilääkärin. 

Kaupunginhallitus on päättänyt 13.1.2020/§16 toimialojen jakaantumisesta palvelualueisiin. Päätöksen mukaan kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Perusturvalautakunta on päätöksellään 15.1.2020/§9 määrännyt palveluesimies Maija Tervon toimimaan aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.1.2020 - 29.2.2020. Virantäyttöprosessin ja palvelualueista päättämisen ollessa kesken aikuisten ja työikäisten palvelualueelle tarvitaan avoimen viran hoitaja hoitamaan palvelualuepäällikön tehtäviä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että palveluesimies Maija Tervo toimii aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikön avoimen viran hoitajana ajalla 1.3.2020 - 31.3.2020. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö, talouspäällikkö, talousihteerit, henkilöstösuunnittelija