Perusturvalautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Palveluvastaavan viran perustaminen

ROIDno-2020-495

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotihoidon Kairatiimin toiminta ja sen henkilöstö siirtyvät sopimuksellisella liikkeenluovutuksella 1.4.2020 alkaen Humana Hoiva Oy:ltä kaupungin toiminnaksi (Perusturvalautakunta, 11.12.2019, § 195, Kaupunginhallitus, § 9, 13.01.2020).  Humana Hoiva Oy:ltä siirtyy siirtosopimuksella kaupungille tiimin palveluesimiehenä toiminut sairaanhoitaja. 

Kotihoidossa tiimin vastaavina ja lähiesimiehinä toimivat palveluvastaavat. Palveluvastaavan tehtävään sisältyy julkista valtaa sisältäviä tehtäviä muun muassa asiakkaiden palvelupäätösten tekemistä, mikä vaatii virkasuhteessa toimimista. 

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.1.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö, palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija